سود سازی شرکت صنایع بسته بندی ایران در سال 1402

  افزایش فروش 63 درصدی نسبت به مدت مشابه سالی مالی گذشته

   

   آقای دکتر مهدی روحانی مدیر عامل شرکت صنایع بسته بندی ایران در گفتگو با روابط عمومی شرکت صنایع بسته بندی ایران بر نقش تولید در توسعه و رونق اقتصادی کشور و به طبع آن بهبود

  وضعیت معشیت مردم بزرگوار کشورمان تاکید نمودند و با اشاره به همت متعالی مدیران و پرسنل زحمتکش صنایع بسته بندی ایران، عملکرد مناسب شرکت و خروج از زیان دهی را در صورتهای

  مالی 6 ماهه تشریح نمودند. بر مبنای این گزارش شرکت با افزایش فروش 63 درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته، پس از چندین سال زیان دهی به سود خالص معادل 50 میلیارد ریال

  دست یافته است. مدیر عامل شرکت صنایع بسته بندی ایران اذعان داشته اند که با تداوم برنامه های اصلاحی و افزایش تولید، روند سود آوری این شرکت تداوم خواهد یافت. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آدرس شرکت

  آدرس :

  تهران _ کیلوتر ۸ بزرگراه فتح  _ غرب به شرق بزرگراه شهید احمد متوسلیان _ شرکت صنایع بسته بندی ایران
   

  ایمیل :

  info@ccicanmaker.ir

  شماره تلفن گویا :

  021-66184374-8

  کد پستی :

  1386934311

  رسیدگی به شکایات مشتریان :

  جستجو